ที่อยู่ (Address)

สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ชั้น 14 ห้อง 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทรติดต่อ : 02-170-9231  Fax : 02-170-9230  (ติดต่อเวลาราชการเท่านั้น)
อีเมลสมาคมฯ  : Thailand.sportsdeaf@gmail.com