ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่นักกีฬาผู้บกพร่องทางการได้ยิน 3 คน คือ
นายพงศกร พันธ์ติ๊บ
นายศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ
นายอิทธิกร ปัญญางาม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 138 ตอนพิเศษ 2 ข
วันที่ 29 มกราคม 2564

ข้าพระพุทธเจ้าฯ ในนามสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *