DSAT ประกาศคัดนักกีฬาคาราเต้และเทควันโด (ประเภททีมชาย) เข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอิหร่าน

สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ประกาศคัดนักกีฬาคาราเต้และเทควันโด (ประเภทชาย) เข

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

Read more

28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงาน สมาคมกีฬาค

Read more